22 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช และบุคลากรในสังกัดวิทยาเขตบางกอกน้อย รวมทั้งชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 “ศิริราช 130 ปี สืบสานประเพณีลอยกระทง” ในวันพฤหัสบดีที่ 22  พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 

 

คลิกดูรายละเอียดและใบสมัครการประกวดต่างๆ  

     กำหนดการจัดงาน>>> 
     
     กติกาการประกวด >>> 

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดนางนพมาศ >>>  

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดรำวงมาตรฐาน >>>  

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดแต่งกายงาม >>>  

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดกระทง >>>  

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดขบวนแห่ >>> 

    เกณฑ์การตัดสินการประกวด >>>

     ขอชิญหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนฯ เข้าร่วมฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม A201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2    คลิกดูรายชื่อหน่วยงานผู้ได้รับเงินสนับสนุนการประกวด>>>

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ขอรับเงินสนับสนุน

 

หมายเหตุ  : กรุณาสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 
                    โทร. 96911-2 และ 99272

แก้ไข 7 พ.ย.61