22 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช และบุคลากรในสังกัดวิทยาเขตบางกอกน้อย รวมทั้งชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 “ศิริราช 130 ปี สืบสานประเพณีลอยกระทง” ในวันพฤหัสบดีที่ 22  พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 


คลิกดูรายละเอียดและใบสมัครการประกวดต่างๆ  

     กำหนดการจัดงาน>>> 
     
     กติกาการประกวด >>> 

     ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ >>>***ปิดการรับสมัครออนไลน์ชั่วครา เนื่องจากระบบขัดข้อง กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งไปยังงานประชาสัมพันธ์ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 1

        >>>ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 

     ใบสมัครการประกวดรำวงมาตรฐาน >>>  

     ใบสมัครการแต่งกายงาม >>>  

     ใบสมัครการประกวดกระทง >>>  

     ใบสมัครการประกวดขบวนแห่ >>>

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ขอรับเงินสนับสนุน

 

หมายเหตุ  : กรุณาสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 
                    โทร. 96911-2 และ 99272

แก้ไข 7 พ.ย.61