ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งญาติผู้ดูแลและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Cancer Friendsmacy”

สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งญาติผู้ดูแลและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Cancer Friendsmacy”  ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.2561  เวลา 09.30-16.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  รพ.ศิริราช   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ >> http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/conference_register.php?id=2 

09:30 - 10:00 น.   ลงทะเบียนเข้างาน และร่วมเวิร์คช็อปช่วงเช้า 
10:00 - 12:00 น.   - เวิร์คช็อปศิลปะบำบัด
                                  ทำการ์ดสีน้ำเพื่อส่งมอบกำลังใจ (รับจำนวนจำกัด 15 คน)
                                 - เวิร์คช็อปจัดสวนขวด (รับจำนวนจำกัด 15 คน)
12:00 - 13:00 น.
   ลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาช่วงบ่าย
                                เดินชมนิทรรศการ และเยี่ยมชมบูธจากกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
13:00 - 13:15 น.   กล่าวเปิดงานโดยหัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช
13:15 - 14:15 น.   เสวนาจากใจหมอถึงผู้ป่วย / Q&A
                                โดย ศ.มานพ พิทักษ์ภากร สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
                                 และ อ.พญ.พลอยเพลิน พิกุลสด
14:15 - 14:30 น.   เบรครับประทานของว่าง
14:30 - 16:00 น.   เสวนาจากสร้างแรงบันดาลใจ ถอดประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็ง 5 ท่าน
                                คุณ ไอรีล ไตรสารศรี – ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
                                คุณ ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ – อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย
                                คุณ อรสิรี ตั้งสัจจธรรม – ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
                                คุณ ณัฐพล เสมสุวรรณ – อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
                                คุณ จาคี ฉายปิติศิริ - อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย