ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018

สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา  ลงทะเบียน คลิก >>> 

ภายในงานพบกับความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตรวจกรองและตรวจวิเคราะห์ การผลิตยาและวัคซีนต้านมะเร็งชนิดใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัย และพัฒนาด้านโรคมะเร็งโดยใช้วิธีการทางชีววิทยาเชิงระบบเพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2419 4471-2  หรือดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/newsdetail.php?id=36