ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช"

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ.2460 โดยในเริ่มแรก มีการเรียกชื่อว่า แผนกโอสถกรรม และได้พัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับตลอดมา ดังนั้นในโอกาสที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 102 ในปี พ.ศ.2562 ภาควิชาฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (Consensus and Controversies in Medicine) ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.sirirajconference.com 

สอบถามได้ที่ หน่วยวิจัยเเละวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 2419 7767-9 ต่อ 108, 0 2419 8801