ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “ผ่าปฏิบัติการถ้ำหลวงสู่ศิริราช”

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากร เเละนักศึกษา (ครอบคลุมบุคลากรคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) เข้าร่วมฟังการเสวนา  เรื่อง “ผ่าปฏิบัติการถ้ำหลวงสู่ศิริราช” ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรเสวนาฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ คุณอาภาพรรณ  นากสุก โทร. 9 8749-50