ขอเชิญร่วมกิจกรรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ เรื่อง “วัยทองรุ่นใหม่ ทันสมัย ทันไอที”

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญสมาชิกชมรมสตรีวัยทองศิริราชและประชาชนทั่วไป อายุ 40 - 60 ปี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนแก่สมาชิกชมรมสตรีวัยทองศิริราช  ครั้งที่ 13  ในหัวข้อ เรื่อง “วัยทองรุ่นใหม่ ทันสมัย ทันไอที”  โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล