ประกาศวันหยุดราชการ รพ.ศิริราช ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศวันหยุดราชการ รพ.ศิริราช ประจำเดือนตุลาคม 2561 ผู้ป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ที่ หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 รพ.ศิริราช