ขอเชิญร่วมงาน “๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์” ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์” ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

06.00 – 07.30 น.   - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ 
                               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
                               จุดที่ 1  จากหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ สู่สี่แยกศิริราช รวมกับ 
                               จุดที่ 2  จากสี่แยกศิริราชผ่านถนนวังหลัง เข้าประตู 8 (วังหลัง) สู่ถนนบวรสถานพิมุข 
                                           ถึงลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

07.30 – 08.00 น.   - พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
                             - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ศูนย์อาหาร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑

08.00 – 08.30 น.   - พิธีถวายสักการะ กล่าวสดุดี และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

09.00 – 10.30 น.   - ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ หัวข้อ "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์"
                                โดย  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
                                
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

10.30 – 11.30 น.   - ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ  โดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา    
                                ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

10.00 – 12.00 น.   - พิธีบำเพ็ญกุศลฯ  ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

12.00 – 14.00 น.   - ชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

14.00 – 14.45 น.   - แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
                                ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

14.45 – 15.45 น.   - พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
                                พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
                                และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
                                ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

15.52 น.                 - พิธีเจริญจิตภาวนา ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 
                              - การแสดงภาพประติมากรรมแสงเงา เหนือตึกศรีสังวาลย์

16.30 – 17.00 น.   - พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

17.30 – 19.30 น.   - การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงที่น้อมรำลึกฯ

19.30 – 20.00 น.   - การแสดงแสงสีสื่อผสม “ชุดความฝันของพ่อ” และร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด

***  10-18 ต.ค. 61  ขอเชิญชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์   

หมายเหตุ  -กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค.61)