โปรโมชั่นลดราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำโปรโมชั่นลดราคาค่าเข้าชม เนื่องใน“วันมหิดล 24 กันยายน” ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. (เว้นวันที่ 25 กันยายน 2561) เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการของพิพิธภัณฑ์ศิริราช   (สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เท่านั้น ) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-419-2601 , 2617-9