ขอเชิญฟังปาฐกถาเทิดพระเกียรติ เนื่องใน “วันมหิดล”

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายขอเชิญฟังปาฐกถาเทิดพระเกียรติ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 เรื่อง “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด วิสัยทัศน์ศิริราชก้าวไกล “ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”   โดย รศ.นพ.ไชยยงค์  นวลยง   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภ.ศัลยศาสตร์ และ เรื่อง “หุ่นยนต์ดินสอ ผู้ช่วยยุคใหม่ในศิริราช” โดยคุณเฉลิมพล   ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ที่ปรึกษาหน่วยงานวิจันเพื่อความเป็นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 (ลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ฟรี)