ขอเชิญร่วมงาน “วันศิริราชอาลัยรัก” ประจำปี 2561
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมงานวันศิริราชอาลัยรักเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15