ขอเชิญผู้ดูเเลผู้ป่วยสมองเสื่อม เข้าร่วมอบรม "ผู้ดูเเลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ดูเเลผู้ป่วยสมองเสื่อม เข้าร่วมอบรม "ผู้ดูเเลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม" ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช สอบถาม โทร. 09-3836- 0191