ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเนื่องในวันโรคลมพิษโลก หัวข้อ “ศิริราชห่วงใย...ชวนใส่ใจ โรคลมพิษ” ครั้งที่ 3

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเนื่องในวันโรคลมพิษโลก  หัวข้อ “ศิริราชห่วงใย...ชวนใส่ใจ โรคลมพิษ”  ครั้งที่ 3  ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00  น.  ณ  ห้องประชุมประชา โมกขะเวส หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-4458-0590