23 - 26 ก.ค. 61
งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพร้อมพิธีเปิดและถวายสังฆทาน (23 ก.ค. เวลา 09.30 น.)  ในงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561  ณ ศาลาศิริราช  ๑๐๐ ปี  โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ดังนี้