ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "ออกกำลังกายไม่วุ่นวายอย่างที่คิด"

งานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "ออกกำลังกายไม่วุ่นวายอย่างที่คิด" โดยคุณสุริวิภา กุลตังวัฒนา (นู๋เเหม่ม) ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช
สำรองที่นั่ง คลิก>>>   สอบถาม โทร. 0-2419-7816, 09-0990-6121