26 กรกฎาคม นี้ เวลา 07.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 07.00 น. ณ  บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พิธีทำบุญตักบาตร 
        เวลา 06.50 น.     -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาของภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ พร้อมกัน
                                     ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
        เวลา 07.00 น.     -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาของภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
                                   -  ประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                   -  พระสงฆ์อนุโมทนา

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
        เวลา 06.50 น.     -  ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะแล้วถวายความเคารพ
                                   - ประธานกล่าวถวายราชสดุีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
                                   - ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
                                   - ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ
                                   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                   -  รับประทานอาหารร่วมกัน

ชาวศิริราชพร้อมใจเสื้อโทนสีเหลืองมาร่วมงาน