Dutch Mill Healthy Lifestyle Run

 
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี
มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
          1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง
          2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น
          3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น
 
สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 5 สนาม ใน 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค จัดใน 5 สวนสวย
                       ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ / สวนศรีเมือง จ.ระยอง / สวนสาธารณะหาดใหญ่ จ.สงขลา / สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ 
 
 
Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามห้า เปิดตัวโครงการที่ภาคกลาง 
 
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ 
 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ

กำหนดการเเข่งขัน
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 (ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ ) เวลา 11.00-18.30 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561   (ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ )
          - เวลา 05.00 น. พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน
          - เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 10KM
          - เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว  5KM
          - เวลา 07.00 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   
          - เวลา 09.00 น. จบการแข่งขัน 
 
ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ 
Mini Marathon 10 KM (No Timing Chip) แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ 
เพศชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป
เพศหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

​รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี
ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์
***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***
 
Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ) 

แบบเสื้อ


แบบเหรียญ


 
ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                 ชื่อบัญชี Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill   
                 สาขา สาขาถนนสิรินธร   เลขที่บัญชีเดินสะพัด 468-0-692433


ค่าสมัคร : ทุกระยะ 400 บาท/ท่าน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
 
กิจกรรมภายในวันงาน : งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ / ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี 
 
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
          -Booking ID 
          -เลขบัตรประชาชน / Passport ID
          -สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

แผนที่การเเข่งขัน


 
 
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel.062-324-5245 ,0816675340, 089-683-3457
email : angsanang.recrace@gmail.com