ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “ใบหน้ากระตุกครึ่งซีกภาวะกล้ามเนื้อรอบตาหดเกร็งและคอบิด”

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ใบหน้ากระตุกครึ่งซีกภาวะกล้ามเนื้อรอบตาหดเกร็งและคอบิด” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4

สามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 2247 5452