ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สนใจร่วมกิจกรรม “โรคพาร์กินสัน...รู้ทันโรค”

คลินิกโรคพาร์กินสัน สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “พาร์กินสัน...รู้ทันโรค” ในวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 
สนใจลงทะเบียนได้ที่ คุณอัจฉรา  โทร. 08 27006749 หรือ ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/VteWLs