ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน “ผื่นภูมิเเพ้ผิวหนัง”

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ผื่นภูมิเเพ้ผิวหนัง”  โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปภาพิต ตู้จินดา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7009  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7  (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันฯ โทร. 0 2419 7419 , 0 2419 8990