ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติ "การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการเเพทย์ Multiple Choice Question

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติ "การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการเเพทย์ Multiple Choice Question ข้อสอบกันทุกปี คิดว่าดีเเล้วหรือยัง ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย3A01 ชั้น 3A เเละ ห้องปฏิบัติการพระอาจวิทยาคม ชั้น 5 อาคารศรีสวรินทิรา 

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่  http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=555&menu=6&lang=TH&from=1

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณสุวรรณี / คุณพิราวรรณ   โทร. 024199978 / 024196637
E-mail : shee.mahidol@gmail.com