ขอเรียนบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Essential skills for clinical teachers รุ่นที่  2 ประจำปี  2561  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2    สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/…/con…/conference/sm_index.php

ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณสุวรรณี / คุณพิราวรรณ   โทร. 024199978 / 024196637
E-mail : shee.mahidol@gmail.com