สถานะเลือดปัจจุบัน ณ วันที่ 8 มี.ค.61

         ผู้บริจาคเลือด ติดต่อบริจาคเลือด ได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-18.30 น.ปิดรับลงทะเบียน 18.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดรับลงทะเบียน 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2419 8081 ต่อ 123, 128