ขอเชิญบุคลากรศิริราช ร่วมรณรงค์ลดขยะในโครงการ
"กล่องใส่อาหารแลกสิทธิประโยชน์"

หน่วยสวัสดิการคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช ร่วมรณรงค์ลดขยะในโครงการ "กล่องใส่อาหารแลกสิทธิประโยชน์" ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2561 ณ โรงอาหารสวัสดิการ ข้างหอพักพยาบาล 3 โดยนำภาชนะมาใส่อาหารเเละเครื่องดื่ม ได้รับส่วนสด ดังนี้
- อาหาร ส่วนลด 2 บาท    - เครื่องดื่มไม่ผสมนม ส่วนลด 3 บาท     - เครื่องดื่มผสมนม ส่วนลด 2 บาท