ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย ร่วมโครงการค่ายคนทำขา ครั้งที่ 9
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 61

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 - 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ค่ายคนทำขา ครั้งที่ 9”  ในวันเสารที่ 24 มีนาคม 2561  โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561   คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร 

          โดยส่งใบสมัคร ใบคำถามคำตอบพร้อมแนบซองจดหมายขนาดมาตรฐาน จ่าหน้าซองถึงตัวเองและติดแสตมป์ 5 บาท 1 ดวง ได้ทางไปรษณีย์ มาที่ ค่ายคนทำขา ครั้งที่ 9 (ฺBorn to be P&O camp #9) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 (ส่งทางไปรษณีย์จะดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

          น้องๆ ม.ปลายที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ค่ายคนทำขา Born To Be PO Camp (@borntobepocamp) หรือ โทร.  พี่อิ๋ม 083-565-7517  พี่มิ้น  094-478-1973  หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/borntobepocamp