โครงการอบรมเรื่อง "Assessment workshop for clinical teachers" ประจำปี 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศศว) ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Assessment workshop for clinical teachers" :  วัดผลนักศึกษาอย่างไร ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรม   ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A 

โดยสามารถสมัครสมัครได้ที่ shee.si.mahidol.ac.th/learn   รับสมัครจำนวนจำกัด!!!!!

ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขั้นตอนการสมัครได้ที่   คุณธัญญา / คุณภัทรพร / คุณสุวรรณี โทร. 024199978 / 024196637  E-mail : shee.mahidol@gmail.com