ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สุขสันต์วันปีใหม่
และวันเด็กเพื่อผู้ป่วยเด็ก”

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  หน่วยพัฒนาการเด็ก และสาขาพัฒนาการเด็ก  ขอเชิญผู้ป่วยเด็กทุกคนร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ และวันเด็กเพื่อผู้ปวยเด็กในโรงพยาบาลศิริราช” พบกับ เกม การแสดงต่างๆ  ชื่นชมหนูเก่งกล้าแสดง อาหารอร่อย และสอยดาวรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10