ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เนื่องในงาน 101 ปี อายุศาสตร์ศิริราช "อายุรแพทย์พบประชาชน 2561"

ภาคอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน  เนืองในงาน 101 ปี อายุศาสตร์ศิริราช "อายุรแพทย์พบประชาชน 2561"  ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3A01 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช  คลิกดูรายละเอียด>>>

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บนเวทีโดยอายุรแพทย์หลากหลายสาขา นิทรรศการ วีดิทัศน์ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลสำหรับประชาชนทั่วไป และกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย