ประชุมวิชาการ 2nd International SiMPC Workshop: Metabolomics and Beyond 12-22 ธ.ค. 60

        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2nd International SiMPC Workshop: Metabolomics and Beyond ระหว่าวันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ลงทะเบียน ได้ตั้งเเต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2560  ได้ที่ http://www.simpc.org/training/metabolomics2017.html สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2419 5505, 0 2419 5510  หรือ Email:skhoomrung@gmail.com