ประชุมวิชาการ Advanced course on Comparative Genomics & Metagenomics 29 พ.ย.-8 ธ.ค 60

        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Advanced course on Comparative Genomics & Metagenomics ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - 8 ธันวาคม 2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ลงทะเบียน ได้ตั้งเเต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2560  ได้ที่ http://www.simpc.org/training/metagenomics2017.html  สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-5505/5510  หรือ Email:skhoomrung@gmail.com