สถานะเลือดสำรอง ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 ต.ค. 60

        ผู้บริจาคเลือด ติดต่อบริจาคเลือด ได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-18.30 น.ปิดรับลงทะเบียน 18.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดรับลงทะเบียน 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์  : 0-2419-8081 ต่อ 123, 128

        ถ้าท่านมีความประสงค์จะบริจาคเลือดเป็นหมู่คณะ จำนวนตั้งแต่ 80 ท่านขึ้นไป ติดต่อในวันและเวลาราชการ : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ : 0-2419-8081 ต่อ 110