ขอเชิญร่วมงาน “๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 1 ปี เสด็จสูสวรรคาลัย “๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์” ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560  ระหว่างเวลา 05.30 – 00.15 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช