ขอเชิญร่วมงาน 72ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงาน 72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 14.30 น. ณ บริเวณลานโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช 

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.si.mahidol.ac.th/th/department/pediatrics/images/demo/72people/72people.pdf