ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ แห่งความทรงจำ ผ่านการเขียน “ความในใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

“๑ ปีผ่านไป อยากบอกอะไร แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ ผ่านการเขียน “ความในใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

โดยเขียนลงบนไปรษณียบัตร ส่งมาตามที่อยู่ ตู้ ปณ. ๙๙๙ ปณฝ. ศิริราช กท. ๑๐๗๐๒  

ส่งไปรษณียบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อความส่วนหนึ่งจากใจคนไทยถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะปรากฏอยู่ในการแสดงแสง สี สื่อผสม เพื่อถวายความอาลัย ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ โรงพยาบาลศิริราช  ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปีแห่งการเสด็จสวรรคต

และข้อความทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ แทนความทรงจำครั้งยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยทุกคนมีร่วมกัน