ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณสนามหญ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ( ใกล้บริเวณท่าเรือรถไฟ) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560