รวมภาพหมู่พิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 8 , 13 กันยายน 2560