ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 16 -20 ตุลาคม 2560

          ฝ่ายเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ " ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย"  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 

          โดยมีการจัดประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 16 ตลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จากลิ้งด้านล่าง  ซึ่งรับสมัครจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560

          และมีการจัดนิทรรศการภาคประชาชน ระหว่างวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

          คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>