ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “ Stress management –
Training for the trainers” รุ่นที่ 2

งานสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมอบรมโครงการ “ Stress management – Training for the trainers”  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. และ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.  รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2560   
ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>