ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลย้อนหลัง

           - Prince Mahidol Award Conference 2012

           - Prince Mahidol Award Conference 2011

           - Prince Mahidol Award Conference 2010

           - Prince Mahidol Award Conference 2009

           - Prince Mahidol Award Conference 2008

           - Prince Mahidol Award Conference 2007