งานวิชาการ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

   
       เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ โดยมี คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
       โดย ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคล นี้ด้วย ซึ่งในช่วงเวลา 07.00 น.  เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนิมนต์จาก 6 วัดโดยรอบ รพ.ศิริราช ได้แก่ วัดอมรินทรารามวรวิหาร  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดพระยาทําวรวิหาร  วัดวิเศษการ และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก