คำที่มักใช้ผิดบ่อยในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ณ 6 มกราคม พ.ศ.2557)

ลำดับที่ คำที่ถูก ภาษาอังกฤษ
1 กะโหลก  
2 เกล็ดเลือด platelet
3 คณบดี  
4 คลินิก  
5 โควตา  
6 จีโนไทป์ genotype
7 จีน/ยีน Gene
8 ซีรัม serum
9 ไซโทไคน์ CYTOKINES
10 ไซโทพลาซึม cytoplasm
11 เซลล์ cell
12 ไทรอยด์  
13 น้ำเลือด , พลาสมา plasma 
14 เปอร์เซ็นต์ , ร้อยละ  
15 แพทยศาสตร์  
16 มอโนไซต์ monocyte
17 มาตรฐาน  
18 มุทิตาจิต  
19 เมแทบอลิซึม,กระบวนการแปรรูปอณู metabolism
20 เม็ดเลือดแดง red blood cell
21 เม็ดเลือดขาว white blood cell
22 ไมโทคอนเดรีย  
23 ลายเซ็น  
24 ลิมโฟไซต์ lymphocyte
25 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
26 ศาสตรบัณฑิต  
27 ศาสตรมหาบัณฑิต  
28 ศิลปวัฒนธรรม  
29 สังสรรค์  
30 สัมพันธ์ฉันศิษย์ครู  
31 ห้องประชุมตรีเพ็ชร  
32 ออกซิเจน oxygen
33 เอกซเรย์ X-ray
34 เอนไซม์ enzyme
35 โอกาส