ติดต่อเรา
Tel. : 0 2419 8811
Fax : 0 2418 1314
E-mail : silc.siriraj@gmail.com
Adderss :

ศูนย์ห้องปฏิบัติการศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  อาคารจุลชีววิทยา ชั้น 1
  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพฯ 10700
  ติดต่อห้องปฏิบัติการต่างๆ
  แผนที่
 
 
 
 
 
Home | Contact us | Site map Tel. +66 (0) 2419 8811
Copyright © 2014 Department of MicrobioIogy. All rights reserved