.....ศูนย์ห้องปฏิบัติการศิริราช (SiLC) เป็นห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ดำเนินงานตามมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

 
 
 

.....ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับผู้รับบริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ในด้านการวิจัยและการรักษาโรค

 
 
Home | Contact us | Site map Tel. +66 (0) 2419 8811
Copyright © 2014 Department of MicrobioIogy. All rights reserved