แถลงข่าวการจัดงาน มหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จศิริราช 100 ปี และพระชุด เบ็ญจภาคีมหามงคล

ศิริราชจัดกิจกรรม "120 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนก ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน" ครั้งที่ 6 "120 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนก
ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน" ครั้งที่ 6
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  หมายเลขโทรศัพท์ 02 419 7000