ขณะนี้ ได้มีการเปลี่ยน server web site www.si.mahidol.ac.th ใหม่ ทำให้ URL ของภาควิชา/สถาน มีการเปลี่ยนแปลง

จากเดิม  http://www.si.mahidol.ac.th/siweb_2007/department/anatomy/

เป็น  http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/anatomy/

ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ