ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 22/5/2556 21:32:16
หัวข้อคำถาม :  96238  การดิ้นของทารก
รายละเอียดคำถาม :  อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ คุณหมอให้นับการดิ้นของทารกตอนเช้า แต่ลูกไม่ค่อยดิ้นตอนเช้าจะดิ้นตอนกลางคืนผิดปกติไหมคะ จะเกี่ยวกับแม่นอนดึกไหมคะพอดีเปิดร้านอาหารตอนกลางคืนค่ะ
คำตอบ :  ลูกน่าจะดิ้นตลอดเวลา แต่เราจะรู้สึกถึงการดิ้นของทารกได้ดีในช่วงที่เราว่าง ไม่ได้ทำงานค่ะ
โดยแพทย์ :  รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  23/5/2556 13:04:43

ผู้เยี่ยมชม