ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 9/8/2555 10:33:24
หัวข้อคำถาม :  89610  เด็กที่เป็นดาวซินโดมเกิดจากสาเหตุอะไร
รายละเอียดคำถาม :  อยากทราบว่าเด็กที่มีอาการดาวซินโดมเกิดจากสาเหตุอะไร เราสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือเปล่าค่ะ แล้วความเสี่ยงใดที่ทำให้เด็กเป็นโรคดาวซินโดมคุณแม่จะได้หลีกเลี่ยงค่ะ แล้วโรคนี้เป็นกรรมพันธ์หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ :  เกิดจากโครโมโซมผิดปกติครับ ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน เกี่ยวกับแม่อายุมากครับ ไม่เป็นกรรมพันธุ์
โดยแพทย์ :  253
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  9/8/2555 20:39:38

ผู้เยี่ยมชม