ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 4/8/2554 13:43:41
หัวข้อคำถาม :  81073  วัณโรคต่อมน้ำเหลือง
รายละเอียดคำถาม :  ที่บริษัทมีพนักงานป่วยเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ตอนแรกแพทย์บอกว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบแต่พอผ่าตัดและตรวจเชื้อปรากฎว่าเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ขอเรียนถามว่า 1.วัณโรคต่อมน้ำเหลืองติดต่อหรือไม่ถ้าติดต่อมีวัคซีนป้องกันหรือไม่ (บริษัทฯ จะได้ให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกัน) 2.โรคนี้รักษาให้หายขาดได้หรือไม่ 3.การรักษานอกจากทานยาแล้วมียังมีวิธีอื่นที่ได้ผลเร็วกว่าหรือไม่ 4.ถ้าจะไปรักษาที่ รพ.ศิริราช - คลีนิคพิเศษ (วันเสาร์) เปิดรักษาโรคนี้หรือไม่
คำตอบ :  1.วัณโรค สามารถทำให้เกิดโรคได้ในหลายอวัยวะ วัณโรคที่สามารถแพร่สู่ผู้ใกล้ชิดทางการหายใจ ได้แก่ วัณโรคปอดและกล่องเสียง ดังนั้นผู้ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่ไม่พบความผิดที่ปอด หรือกล่องเสียง (เอกซเรย์ปอดปกติและไม่มีอาการไอ) จะมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้น้อยมากๆ อย่างไรก็ตามวัณโรคเป็นโรคที่ระยะฟักตัวนาน ดังนั้นการที่ตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยอาจได้รับเชื้อจากผู้ใกล้ชิดที่เป็นวัณโรคปอดในสถานที่ทำงาน ระหว่างการเดินทาง หรือ ที่บ้าน ซึ่งอาจสัมผัสเชื้อมานานกว่า 2 ปีก็ได้ โดยทั่วไปแพทย์มักจะแนะนำให้ตรวจเอกซเรย์ปอดในผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่ปรากฏอาการ เพื่อจะได้รักษาไปพร้อมกับผู้ป่วย ข้อมูลในเด็กพบว่า การฉีดวัคซีน BCG ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ แต่ถ้ามีการติดเชื้อวัณโรค เด็กที่ได้รับวัคซีนจะมีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ในกรณีของผู้ใหญ่ วัคซีนนี้มีผลข้างเคียงพอสมควรและประสิทธิภาพจำกัด จึงไม่มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนดังกล่าว 2. ถ้าไม่ใช่วัณโรคดื้อยาหลายขนาน จะสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการทานยาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เชื้อดื้อยาหลายขนานพบ น้อยกว่าร้อยละ 5 ปัญหาการรักษาล้มเหลว ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ป่วยทานยาไม่ต่อเนื่อง 3. การผ่าตัดอาจมีส่วนช่วยในการรักษาฝีวัณโรคที่มีขนาดใหญ่ วัณโรคต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่ สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านวัณโรค การผ่าตัดมักจะกระทำเพื่อการวินิจฉัยโรค โดยตัดเอาเนื่อเยื่อต่อมน้ำเหลืองมาตรวจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้เลาะเอาต่อมน้ำเหลืองออก 4.เปิดรักษาครับ ถ้าต้องการมารักษาขอความกรุณานำผลการเพาะเชื้อวัณโรคและผลการตรวจความไวยาของเชื้อวัณโรคมาด้วยครับ
โดยแพทย์ :  324
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  19/8/2554 18:57:31

ผู้เยี่ยมชม