ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 31/10/2553 18:09:07
หัวข้อคำถาม :  74662  การรักษาโรคต้อกระจก
รายละเอียดคำถาม :  เรียน แพทย์ รพ.ศิริราชที่เคารพ ผมอายุ 47 ปี เพศชายรับราชการสาธารณสุขไปตรวจที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เป็นต้อกระจก ทั้ง 2 ข้างอยากทราบว่าการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดมีหรือไม่ ถ้าผ่าตัดแบบสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ อันตรายหรือไม่ ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ข้างเป็นเงินเท่าไร ถ้าใช้บริการคลินิคพิเศษจะเบิกอะไรได้บ้างและที่เบิกไม่ได้ประมาณเท่าไร
คำตอบ :  การรักษาหากต้อกระจกขุ่นมากพอ จำเป็นต้องผ่าตัด สลายต้อกระจก ซึ่งแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก กว่าวิธีผ่าตัดแบบเดิมที่มีเลือกออกมากกว่า นอกจากนี้มีโอกาสติดเชื้อน้อยมาก เนื่องจากก่อนและหลังผ่าตัด ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหยอดตา ต่าใช้จ่ายต่อตาประมาณ 20,000 บาท ถ้านอกเวลาราชการประมาณ 30,000 บาท ส่วนที่เบิกไม่ได้ ประมาณ 10,000 บาท คือค่าแพทย์ผ่าตัดและอุปกรณ์บางชนิด
โดยแพทย์ :  325
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  8/11/2553 10:27:24

ผู้เยี่ยมชม