ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 18/6/2552 16:00:22
หัวข้อคำถาม :  61840  โรงมะเร็ง
รายละเอียดคำถาม :  คุณแม่เป็นโรคมะเร็งตับ อยากนำมารักษาที่ศิริราช แต่อยากทราบว่คุณหมอ นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร หรือ นพ.สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ นพ.ประวัฒน์ โ คสิตคล นพ.ประเวชย์ มหาวิฑิตวงศ์ ไม่ได้เป็นผู้รักษาเหรอคะ ไม่ทราบว่าเป็นคุณหมอท่านใด เพราะอยากให้คุณหมอรักษาเฉพาะทางเลยคะ รบกวนด้วยนะคะ คุณแม่อายุ 60 ปี เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายตอนนี้รักษาที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่คะ เพศหญิง เป็นแม่บ้านคะ
คำตอบ :  รายชื่อคุณหมอที่กล่าวมาเป็นหมอผ่าตัดตับทุกท่านครับ มะเร็งตับมีแนวการรักษาตามระยะของโรคครับ ต้องประเมินระยะของโรค ว่าสามารถรักษาด้วยวิธีใดได้บ้างครับ
โดยแพทย์ :  055
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  21/7/2552 15:23:27

ผู้เยี่ยมชม